ALS JE REU GEVRAAGD WORDT!!

Je koopt een leuke Flatcoat reu en je voedt hem op als een leuke gezellige huishond.

Omdat een Flatcoat graag samenwerkt, doen veel baasjes naast de gehoorzaamheid ook nog andere dingen zoals jacht, speuren, flyball, behendigheid of GG. Het maakt zo’n Flatcoat niets uit, als hij maar samen met zijn baas iets kan doen, zodat hij behalve lichamelijk ook geestelijk wordt bezig gehouden. Je krijgt van iedereen complimenten dat hij zo’n leuk karakter heeft en dat hij zo mooi is. Dan komt er van iemand de vraag of zij jouw hond mag gebruiken als de toekomstige vader van haar pups, of je hebt zelf bedacht om hem op de dekreuenlijst van de FRC te laten plaatsen. Wat moet je dan allemaal weten, regelen en uitzoeken?

Ten eerste moet je hond allerlei gezondheidsonderzoeken hebben ondergaan. Dit zijn de verplichte onderzoeken:

Oog onderzoek: Algemeen onderzoek, waarbij de hond vrij moet zijn van PRA en Cataract, bij voorkeur heeft de hond ook een gonioscopieonderzoek ondergaan. Dit zegt iets over het functioneren van het oog. Deze onderzoeken zijn verplicht (gonioscopie nog niet, maar sommige fokkers stellen hier prijs op).

Heup Dysplasie onderzoek: Er wordt een röntgen foto gemaakt van de heupen van de hond. Deze worden beoordeeld door dierenartsen van de Raad van Beheer en je krijgt de uitslag opgestuurd.

Patella Onderzoek: De FRC accepteert uitsluitend onderzoek dat gedaan is door een specialist in orthopedie van gezelschapsdieren. Deze onderzoekt en beoordeelt de knieën.

DNA profiel: vanaf 1 juni 2014 is het verplicht om een DNA profiel te hebben van de hond.

Een Flatcoated Retriever is nog steeds een dual purpose hond, m.a.w.  het is een mooie, goed gebouwde hond met de juiste karaktereigenschappen die daardoor goed geschikt is om te werken in de jacht. Dit zal je echter wel moeten bewijzen.

Wat betreft het exterieur van de hond: Je hebt minstens twee show uitslagen nodig, met minimaal de kwalificatie Zeer Goed. Dit zijn twee objectieve oordelen over je hond. In Koerier no. 3 van 2014 kan je vinden wat er nodig is om te showen; een hond goed uitbrengen is een samenspel tussen baas en hond wat moet worden geoefend b.v. in een ringtraining bij een kynologenclub, want daar leer je je hond goed te presenteren. De hond wordt beoordeeld op zijn bouw en zijn lopen (gangwerk). Regelmatig krijgen honden een Zeer Goed door de matige presentatie door de eigenaar en dat is heel jammer. Je kan ook evt. een fokker of andere Flatcoat eigenaar vragen je te helpen met tips of hen vragen de hond te showen. Vaak wil men dit wel doen als er tijd voor is.

Wat betreft het karakter en de werkeigenschappen: De hond heeft een Jachtdiploma of Certificaat nodig.

Dit is om te kunnen laten zien dat de hond een goede aanleg heeft voor het werk. Op een proef met dummy’s, georganiseerd door een Retriever vereniging, behaalt men bij de FRC een Certificaat, bij de andere verenigingen een Diploma en op een KNJV proef, waar met koud wild wordt gewerkt (eend en konijn en voor de A proef een duif), behaalt men een KNJV diploma. Het voordeel van een Certificaat/Diploma is dat je ook mee kunt doen aan een Workingtest georganiseerd door een Retriever vereniging. Een Workingtest bestaat uit praktijkgerichte proeven waarbij je ziet hoe een Flatcoat echt werkt en geniet van dit spelletje. Hij is er tenslotte voor gefokt!

Mocht je geen affiniteit hebben met de jacht of je hond heeft nog geen diploma behaald, dan kan je ook kiezen voor de Retrievertest. Deze wordt een paar keer per jaar georganiseerd door de FRC. Je kunt je hond hiervoor opgeven bij retrievertest@frc-nl.com .De Retrievertest wordt afgenomen in Apeldoorn en geeft in een half uur een compleet beeld van de aanleg van de hond, dus gedrag naar mensen, andere dieren, werkaanleg enz.

Als je dit allemaal hebt verzameld kan je er voor kiezen om de hond te laten plaatsen op de dekreuenlijst. Als je reu gevraagd wordt door een fokker is het zinvol om de stamboom en gezondheidsuitslagen en show en werkuitslagen van de teef te vragen aan de eigenaar. Je kunt altijd overleggen met je fokker of andere “Flatcoatkenners”of deze combinatie een goede match kan worden. Maak kennis met de eigenaar van de teef en ga samen wandelen met de honden en doe eventueel wat apporteerproefjes zodat jullie beiden een goed beeld krijgen van de honden. Vind je het een leuke teef? Uiteindelijk krijgt zij de nakomelingen van jouw hond. Beslis dan pas of je wel wilt dat jouw reu de vader wordt.

De kogel is door de kerk, jullie zijn het eens en dan…..

Maak duidelijk afspraken; wanneer zal je hond moeten dekken? Valt het niet midden in je vakantie? Wat krijg je als dekgeld, een vast bedrag of springgeld en een bedrag per geboren pup? Meestal is het dekgeld gelijk aan de prijs van een pup. Wanneer moet de fokker dit betalen? Leg dit evt. vast in een klein contractje. Geef ook aan wat er gebeurt als er geen pups komen van deze dekking. Welke vergoeding krijg je dan?  Krijgt de eigenaar van de teef een herdekking, of wordt er iets anders geregeld? Wat betaalt men bij een klein nestje; betaalt men per pup en wat is dan het bedrag en bij hoeveel pups betaalt men het volledige dekgeld? Of wordt bij weinig pups altijd het volledige dekgeld betaald? De FRC heeft hiervoor geen regels, het zijn jouw persoonlijke afspraken. In plaats van dekgeld kan je ook kiezen voor een pup uit deze combinatie. Leg ook dan in overleg met de fokker vast of je een reu of een teef wilt uit deze combinatie en ook of je wel of niet eerste keus hebt uit het nest. Je kunt altijd advies vragen bij je fokker, maar maak de afspraken altijd vóór de dekking, zodat het voor iedereen duidelijk is. Controleer ook of de ooguitslagen van reu en teef op het moment van de dekking nog geldig zijn!

Uiteindelijk wordt iedere combinatie ruim voor de verwachte loopsheid nog beoordeeld door de Begeleidingscommissie (BC). Mocht de BC nog informatie nodig hebben voor deze combinatie dan nemen zij contact op met de fokker. Als de combinatie wordt goedgekeurd, dan krijg je als dekreu eigenaar een kopie van de bevestigingsbrief toe gestuurd en komt het nest op de website van de FRC. Op de website zie je ook dekreuen die niet voldoen aan alle eisen van de FRC, buitenlandse dekreuen voldoen aan de gestelde eisen van het land van herkomst. Niet alle Retriever verenigingen in het buitenland eisen show en werkkwalificaties.

Verder wordt verwacht van jou als dekreu eigenaar dat je voor de dekking  € 5.- bijdraagt aan het gezondheidsfonds van de FRC. De fokker betaalt dit nadat de pups het nest verlaten hebben, via de nestafdracht, je regelt dit zelf met de fokker.

De eerste dekking van jouw reu hoeft geen problemen op te leveren, maar het kan wel zijn dat b.v. de aanwezigheid van de baas een kleine belemmering vormt voor de reu; hij mocht immers van de baas nooit een teef belagen en nu mag hij wel zijn gang gaan. Vraag een ervaren hondenfokker om advies en misschien kan hij helpen met tips e.d. Vergeet niet het dekformulier te tekenen zodat de fokker dit kan insturen naar de Raad van Beheer.

Duidelijke afspraken zorgen voor een plezierige samenwerking tussen jou en de fokker van het nest.

Enkele tips: De pup eigenaren vinden het erg leuk om de vader van de pups te zien en kennis te maken met zijn baas. Overleg met de fokker wanneer dat kan. Ook organiseren fokkers wel eens een terugkomdag waarbij de reu en zijn baas welkom zijn. Jouw reu wordt ook verwacht op de Fokdag als de pups zo’n 1.5 jaar oud zijn.  Er wordt dan gekeken wat deze combinatie  heeft opgeleverd; hoe zien de honden eruit wat betreft uiterlijk, en ook hoe is hun karakter en werkaanleg. Dit is een leuke dag die ook vaak gebruikt wordt als reünie.

Voor de toekomst van het ras is het belangrijk dat ook onbekende reuen vader worden. Zo blijft de genenpool groot en het ras zo gezond mogelijk. We hopen dat je met dit artikeltje wat handvaten hebt gekregen als jouw reu wordt gevraagd en wensen je veel succes met het toekomstige vaderschap.

FRC 2014