augustus 2017

Organisatiestructuur Update

Tijdens de ALV van juni jl heeft Ad Ordelmans een presentatie gegeven over de ontwikkelingen binnen de werkgroep Organisatiestructuur. Er is een voorstel gedaan inzake een structuurwijziging van de organisatie van de FRC en gesproken over wenselijke veranderingen met betrekking tot cultuur en communicatie. De ALV heeft het bestuur de opdracht gegeven met de implementatie van dit voorstel te beginnen. Het zult u niet ontgaan zijn dat we nog steeds op zoek zijn naar een voorzitter. Er is vanaf begin juni tot op heden niet veel nieuws gecommuniceerd over de voortgang.
Die is er wel degelijk: