Aanpassing Jachtreglement

Aanpassing in het JC-reglement

Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd aan het JC reglement. De volgende punten zijn gewijzigd:

  • Artikel 9.3 "Toelatingseisen’”
    De toelatingseisen zijn verruimd.
  • Artikel 9.11 “Selectie Champions Trophy”
    De FRC was de enige rasvereniging binnen het Retrieveroverleg die de kosten van deelname aan de CT voor haar rekening nam, dit is aangepast.
  • Naast de bovenstaande aanpassingen zijn er enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd.

Vanaf april 2019 is het reglement voor de Standaard Jachthonden Proeven van ORWEJA gewijzigd. Deze wijzigingen worden aan het eind van het SJP seizoen (waarschijnlijk oktober 2019) geëvalueerd. Afhankelijk van de evaluatie wordt, in overleg met de Rasverenigingen die deelnamen aan het Retrieveroverleg, het JC Reglement aangepast.

Het aangepaste JC reglement van de Jachtcommissie is via deze LINK te downloaden. Deze versie van het reglement geldt vanaf 1 mei 2019.

Met dit reglement komt de vorige versie van het JC reglement te vervallen.