Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Enquete nieuwe koerier

Enquete nieuwe Koerier

Aan de leden van de FRC,

Zoals u heeft gemerkt brengen wij de Koerier dit jaar in full-color uit. Wij hebben vanaf de start aangegeven dat 2015 een proefjaar zal worden. Of wij de Koerier in full-color uit kunnen blijven brengen is onder meer afhankelijk van het financiële plaatje. Nu is al wel duidelijk dat de meerkosten niet gedekt worden door extra inkomsten, bijvoorbeeld door de verkoop van meer advertenties in de Koerier. Samen met de redactiecommissie heeft het bestuur een evaluatie gepland in september 2015.

Het bestuur vindt het echter belangrijk om uw mening bij de evaluatie te betrekken. Om die reden staat er een kleine enquête op de website. Vindt u dat de Koerier in kleur moet blijven of juist niet en wilt u daarover meebeslissen??? Dan nodigen wij u van harte uit om de onderstaande  vragen te beantwoorden.

U kunt het formulier invullen tot ongeveer 3 weken na het verschijnen van de laatste Koerier.