Finse Proef

Op 11 maart wordt er een Finse Proef georganiseerd door de jachtcommissie. U kunt al inschrijven!

De Finse Proef is een aanlegtest waarin de hond diverse soorten apporten krijgt aangeboden, zoals dummies of koud wild, waarna de hond wordt beoordeeld op kwaliteit van de uitvoering (aanleg). Het is géén wedstrijd of een examen en er worden geen punten of diploma's gegeven.

De voorjager en de hond lopen een parcours en doen alle proeven achter elkaar op verschillende inzetplaatsen. Dat duurt circa 30 - 45 minuten. Een keurmeester loopt mee en beoordeeld, behalve de proefonderdelen, ook de rust (van voorjager en hond), het volgen, de "energie" en oplettenheid van de hond.

De bevindingen van een keurmeester worden na afloop toegelicht en vastgelegd in een gesproken en een geschreven verslag (dat de deelnemer na afloop meekrijgt). In het verslag staat de beoordeling van de kwaliteit (aanleg) van de hond centraal en er wordt aandacht besteed aan eventuele verbeterpunten. De verbeterpunten zijn afhankelijk van wat de voorjager samen met de hond wil doen. De baas en de hond moeten samen de aangeboden apporten binnenbrengen. Het eigen initiatief en het oplossend vermogen van de hond staat centraal.

De proef kan worden gedaan in een Starters klasse (niveau van C-diploma), Novice klasse (niveau van B-diploma) of Open klasse (niveau van A-dipolma).
De proef vind plaats bij Wierden. 

Inschrijven doet u op onze inschrijfwebsite via deze LINK