Flatcoated Kalender 2016

Flatcoated kalender 2016

De Flatcoated kalenders 2016 zijn wederom verkrijgbaar zijn bij 't winkeltje

  • Prijs kalender € 10,=
  • Verzendkosten € 6,95

Het verschuldigde bedrag dient u van te voren over te maken op de rekening (IBAN: NL82RABO0133672824) ten name van ’t winkeltje FRC

 

Gelieve te bestellen via de email van ’t winkeltje FRC onder vermelding van naam en adres en type kalender

BT kalender 2016

 

WOD kalender 2016