Informatie van het Bestuur omtrent aftreden JC

Ter voorbereiding op de ALV van 28 oktober aanstaande wil het bestuur u informeren over het conflict dat is ontstaan met de Jachtcommissie (JC). Dit conflict heeft geleid heeft tot het opstappen van de gehele commissie.

Aan het conflict hebben de volgende oorzaken ten grondslag gelegen

1.       De dual purpose gedachte

2.       Tijdsdruk en miscommunicatie

 

 Klik hier voor de gedetailleerde verslaglegging

 

Wij betreuren de gang van zaken zeer en het spijt ons dat onze leden, die met hun flatcoats willen werken, hiervan de dupe zijn.

Wij zetten alles op alles om de BKB van 2016 te laten plaatsvinden.  

 

Het bestuur
1 september 2016.