Input gevraagd over het gezondheidsbeleid van de Raad van Beheer

Lever uw input, vragen en suggesties aan over het gezondheidsbeleid van de Raad van Beheer inzake epilepsie, DNA, aankeuring Look-alikes en KR wijzigingen.

In het voorjaar stonden informatieavonden van de Raad van Beheer gepland. Deze bijeenkomsten zijn niet doorgegaan vanwege de Covid-19 maatregelen. Het doel was om met leden, fokkers en geïnteresseerden een aantal conceptvoorstellen op het gebied van gezondheidsbeleid te bespreken zijn wegens corona niet doorgegaan.

Als alternatief roept de Raad van Beheer iedereen op om via de website videopresentaties te bekijken en de toegevoegde hand-out en het conceptvoorstel te lezen en hierop feedback te geven.

U vindt deze stukken via deze link  www.houdenvanhonden.nl/concept-gezondheidsbeleid.  U kunt op de items onder ieder hoofdstuk klikken om deze te bekijken.

De Raad heeft verzocht dit  bericht met onze leden te delen en de vragen en suggesties te bundelen en uiterlijk voor 1 augustus op te sturen. Het is kort dag en tegelijkertijd zijn de onderwerpen te belangrijk om aan ons voorbij te laten gaan. U kunt uw input, vragen en suggesties aanleveren door een mail te sturen aan secretariaatbc@frc-nl.com. Wij zorgen dat het gebundeld bij de Raad van Beheer aangeleverd wordt.

De onderwerpen staan op de agenda van de vergadering van de Raad van Beheer op 5 september 2020.