Koerier 2015-1

Koerier 2015-1

Beste leden,

Zoals u wellicht heeft gemerkt is er met de toezending van Koerier nr. 1 het een en ander niet goed verlopen.
Het is de bedoeling dat het hoofd-lid een Koerier nr. 1 met daarbij het bewijs van lidmaatschap ontvangt. Nu blijkt dat gezinsleden en oud-leden ook een Koerier nr. 1 hebben ontvangen.

In november 2014 is de ledenadministratie overgegaan naar een andere vrijwilliger. Waarschijnlijk zijn door de flinke inhaalslag binnen de ledenadministratie wat zaken niet of nog niet op orde gebracht. De ledenadministratie probeert op dit moment eventuele fouten c.q. wijzigingen zo spoedig mogelijk aan te passen.
Wij vragen uw begrip hiervoor.

Koerier 2 wordt weer als vanouds verzonden naar het hoofd-lid.

Uw dubbele Koerier nr. 1 kunt u natuurlijk weggeven aan een Flatcoated Retriever eigenaar die een potentieel nieuw lid voor de FRC kan zijn. Graag zelfs :-)

namens de Ledenadministratie,
Anja de Bos