Mededeling bestuur FRC

Er is een verschil van inzicht ontstaan tussen bestuur en jachtcommissie (JC) over de herziening van het reglement van de Ben Koolen Bokaal (BKB) in relatie tot de rasstandaard van de Flatcoated Retriever. De dual purpose gedachte (het instandhouden van het uiterlijk en de werkeigenschappen van het ras) werd bij uitstek uitgedragen door Ben Koolen, de naamgever van deze bokaal. De herziening van het BKB-reglement gaat met name over de interpretatie van dual purpose.

Naar aanleiding van dit verschil van inzicht en de communicatie hierover heeft de JC besloten per direct, 6 augustus jl., haar taken neer te leggen. Voor het bestuur was dit verschil van inzicht geen breekpunt. Het aftreden van de JC is niet in het belang van de FRC. De inzet van het bestuur was steeds en is nog steeds om de JC te behouden voor de FRC. In het laatste overleg tussen bestuur en JC van 16 augustus jl. heeft het bestuur voorgesteld om het BKB-reglement op korte termijn aan de leden voor te leggen in een Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur wil graag met de FRC-leden van gedachten wisselen over de dual purpose-gedachte in relatie tot de toekomst van het ras. Het bestuur is voornemens de voor december geplande ALV te vervroegen naar oktober.

Wat de jachtproeven voor het najaar betreft: Het spijt het bestuur zeer dat het haar op deze korte termijn niet lukt om de organisatie van de proeven voor de rest van dit jaar over te nemen.

Het Bestuur