Mededeling van het bestuur

Het bestuur heeft de gebeurtenissen van de afgelopen maanden geëvalueerd. Anneke van Zeben heeft daaruit de conclusie getrokken dat er geen rol meer voor haar als voorzitter/bestuurslid is weggelegd en heeft met onmiddellijke ingang haar werkzaamheden beëindigd. Omdat het huishoudelijk reglement van de FRC niet voorziet in de mogelijkheid om tussentijds een nieuwe voorzitter aan te stellen, dient het bestuur een a.i. voorzitter te kiezen uit een van de vijf bestuursleden. Joukje van Linde heeft zich bereid verklaard om tot aan de ALV in 2017 het voorzitterschap a.i. op zich te nemen. In de tussentijd zal naarstig gezocht worden naar een persoon die de rol van voorzitter van de FRC goed past.

Tot zover. 

Het bestuur