Nieuwsbrief 2017-03 ALV is verzonden

Nieuwsbrief 2017-03 ALV is verzonden en bevat, zoals in de Koerier staat, de bijlagen behorende bij de Agenda voor de ALV. Onze ALV vindt plaats op 2 juni.

Wij hebben helaas nog niet van alle leden een (goed) e-mailadres.
Geef uw emailadres aan ons door via het nieuwsbrief-formulier hier op de website. Dit adres wordt dan ook doorgegeven aan de ledenadministratie. 
Naar het formulier (lidmaatschapsnummer verplicht)

Onze dank!
IC commissie / nieuwsbrief & Ledenadministratie