Terugkoppeling ALV 28 oktober 2016

Op vrijdagavond 28 oktober heeft de ALV plaatsgevonden naar aanleiding van het aftreden van de gehele Jachtcommissie.

Tijdens het agendapunt “Forumgesprek” konden de leden uit de zaal vragen stellen aan het Bestuur en de voormalige JC. Sijkje Winter gaf namens het Bestuur een inleiding en Johan van Middelaar namens de voormalige JC. De inhoud van het verschil kwam aan de orde maar het spitste zich al snel toe op hoe de onderlinge communicatie was verlopen.
Het was een moeilijke en emotionele vergadering waarbij op een gegeven moment de vraag uit de zaal kwam of er nog mogelijkheden waren voor de toekomst; om weer een JC op poten te krijgen.
Na de pauze zegden zowel Johan van Middelaar als het Bestuur toe, open te staan voor een gesprek met elkaar. Met de individuele leden van de voormalige jachtcommissie zal een gesprek plaatsvinden om te horen of hij/zij bereid is om met de bestuur om de tafel te gaan en te praten over de toekomst.

Als er verdere stappen zijn gezet en/of er nieuws is te melden, dan zullen we dit z.s.m. met de leden delen.

Het bestuur
1 november 2016