Vernieuwd reglement Jachtcommissie

Het nieuwe JC reglement is tot stand gekomen in samenwerking met alle rasverenigingen die zijn aangesloten bij het Retrieveroverleg. In dit reglement zijn de laatste besluiten van 2017 opgenomen. Deze versie van het reglement geldt vanaf 1 april 2018.

Een reglement, niet alleen voor de geroutineerde, maar juist ook voor de beginnende voorjager. In dit reglement kunt u alles vinden over opzet en uitvoering van de JC-evenementen waaraan u ieder jaar met uw Flatcoated Retriever kunt meedoen. Er is naar gestreefd het taalgebruik zo helder en duidelijk mogelijk te houden. U kunt zich natuurlijk altijd tot de JC wenden als er nog vragen of opmerkingen zijn.

Met dit reglement komen alle vorige JC reglementen te vervallen.

Het aangepaste JC reglement van de Jachtcommissie is HIER te downloaden.