Voorlopige indeling keurmeesters KCM2016

kcm-voorlopige-keurmeesterindeling

Het FRC- bestuur heeft voor de KCM 2016 de volgende keurmeesters uitgenodigd:

Mevrouw Anette Nielsen uit Denemarken,
Mevrouw Yvonne Jaussi uit Zwitserland,
Mevrouw Mandy Romeo-Dieste uit Groot Brittannië.
Mevrouw Maureen Millbank uit Groot Brittannië (Reserve bij meer dan 240 inschrijvingen)

In Koerier 2016-1  zullen zij zich voorstellen.

 

De voorlopige indeling van de keurmeesters is als volgt:

Ring 1.  Anette Nielsen:
Openklas reuen, Kampioensklas reuen, Jongehondenklas reuen, Fokkersklas reuen, Gebruikshondenklas reuen en Veteranenklas reuen.

Ring 2.  Yvonne Jaussi:
Openklas teven, Kampioensklas teven,  Jongehondenklas  teven, Fokkersklas teven, Gebruikshondenklas teven en Veteranenklas teven.

Ring 3. Mandy Romeo-Dieste:
Jeugdklas reuen, Jongste Puppyklas reuen, Puppyklas reuen, Jeugdklas teven, Jongste Puppyklas teven en Puppyklas teven.

 

BESTE JONGSTE PUPPY: Mandy Romeo-Dieste

BESTE PUPPY : Mandy Romeo-Dieste

BESTE REU: Anette Nielsen

BESTE TEEF: Yvonne Jaussi

BESTE VAN HET RAS:  Anette Nielsen en Yvonne Jaussi

BESTE JEUGDHOND: Mandy Romeo-Dieste

BESTE VETERAAN: Yvonne Jaussi

Groepsklas en Koppelklas: Yvonne Jaussi

Nakomelingenklas en Fokkerijklas: Anette Nielsen

Revere: Mandy Romeo-Dieste

 

Deze indeling is onder voorbehoud omdat de indeling afhankelijk is van het aantal inschrijvingen per klas.