Vrijwilliger voor verwerken showuitslagen

afbeelding FRC vacature

We zijn op zoek naar iemand die samen met Leonie Doeve de showuitslagen kan verwerken en deze op de website kan plaatsen. Henny de Nijs is bereid aanwijzingen te geven hoe dat moet.

Bianca Bravenboer heeft tot ieders tevredenheid jaren de showuitslagen voor de Koerier verzorgd en vandaar uit de lijst gemaakt voor de website en deze werd dan door de IC op de website geplaatst. Door tijdgebrek heeft Bianca helaas moeten stoppen met deze taak.

Leonie Doeve heeft haar taak overgenomen voor wat betreft het verwerken van de showverslagen voor de Koerier. 

De uitslagen van de shows worden naar het secretariaat gestuurd, deze moeten vervolgens worden uitgetypt. Ook moeten er de namen van de eigenaren nog bij gezocht worden. (Deze staan nl. niet op de toegestuurde showverslagen).  
Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met de sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor de Koerier.
Vervolgens moeten ook de uitslagen op de site gezet worden. Het verwerken op de website is eenvoudig maar vraagt wel om een behoorlijke mate van accuratesse. Deze werkzaamheden hebben een ad–hoc karakter (nl. als de uitslagen binnen zijn, moeten deze zo snel mogelijk verwerkt worden). De nieuwe vrijwilliger kan deze uitslagen zelf op de website plaatsen zonder de extra inschakeling van de IC.

Nu vragen wij met spoed een persoon die in samenwerking met Leonie Doeve deze taken op zich kan nemen. Uiteraard vragen wij iemand die affiniteit met shows heeft en de uitslagen op de website kan zetten. Overleg met Leonie over de taakverdeling moet uiteraard besproken worden.

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het secretariaat: Eva Bours, secretariaat@frc-nl.com