Begeleidingscommissie

De Begeleidingscommissie van de Flatcoated Retriever Club heeft als doelstelling de bijzondere eigenschappen van het ras in stand te houden, respectievelijk te verbeteren. Er wordt verwacht van elk lid dat hij/zij een behoorlijke kynologische kennis heeft als ook een hoge mate van nieuwsgierigheid in het ras ‘Flatcoated Retriever’. De commissie moet zorgdragen dat ze altijd goed op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen om zodoende een goed advies en voorlichting te kunnen geven.

Onderstaand zijn de belangrijkste taken van deze commissie:

  • Verzamelt kennis en wisselt deze informatie uit met leden, fokkers, bestuur, zusterverenigingen.
  • Geeft uitvoering aan het door de vereniging vastgestelde fokbeleid.
  • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de leden/bestuur omtrent het te voeren fokbeleid.
  • Inventariseert en verwerkt de gezondheidsuitslagen naar aanleiding van de onderzoeken zoals gewenst in het huidige fokbeleid van HD, Patella Luxatie en erfelijke oogafwijkingen.
  • Probeert echter ook zoveel mogelijk andere gebreken die binnen het ras voorkomen, te registreren en te analyseren.
  • Organiseert informatiebijeenkomsten, fokdagen oftewel nestkeuringen, fokkerijbijeenkomsten.
  • Geeft advies over de gemelde fok-combinaties.
  • Heeft de zorg over de pup-info als ook de puppytesten.

 

Leden van de begeleidingscommissie

Voorzitter a.i., Secretariaat, Beheer fokkerslijst

Mw. Nel Blaakman
040-2427358

Voorzitter - vacature

Functie Vacant
..

Lid, Organisatie Fokdagen

Mw. Annemarie Sepers
010 4420885

Lid, Coordinator, Verwerking meldingen ziekten en overlijden, Beheer dekreuenlijst

Mw. Marianne Voorneveld-Smorenburg
033-4803894

Lid, Coördinatie puppytesten

Mw. Nieske ter Telgte
0548-617809

Algemene rasinformatie, Pups, Herplaatsingen

Mw. Ellen Hageman-Loeff
0181 485554

Aanmelden retrievertest

Mw. Carolien Huisman
06 51881085