Bestuur

De Flatcoated Retriever Club heeft een bestuur van 6 leden. Drie van hen, te weten de voorzitter, de penningmeester en de secretaris, vormen het dagelijks bestuur. Het bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies. Om de communicatie tussen het bestuur en de commissies te verzekeren, heeft het bestuur vanuit haar midden voor elke commissie een contactpersoon aangesteld.

Bestuursleden

Voorzitter a.i., Secretariaat

Mw. Joukje van Linde
06-28188874

Secretariaat bestuur, Coördinator Clubmatch

Mw. Joke van der Leek
06-34351092

Penningmeester

Dhr. Ton Jacobs
-

Penningmeester

Dhr. René la Rivière
-

Lid

Mw. Sijkje Winter
volgt