Redactiecommissie

De Koerier is het clubblad van en voor leden van de Flatcoated Retriever Club.
De redactiecommissie stelt zich tot doel om de Koerier een informatief en aantrekkelijk blad te laten zijn. De koerier verschijnt 6 maal per jaar in kleur.

Elke commissie (het bestuur, de begeleidingscommissie, jachtcommissie, de informatiseringcommissie, werkgroep KCM en de ledenadministratie ) levert een bijdrage aan de inhoud van de Koerier in de vorm van informatie op het gebied van jacht, wedstrijden, gezondheid, showen, gedrag en training.

In de Koerier is ook plaats voor berichtgevingen van  onder andere dek- en geboorte van honden en waar de pups naar toe zijn gegaan in de rubrieken "Pupinfo"  en ‘Waar gingen de pups naar toe?’, overlijdensberichten etc.

Maar ook u als lid van de FRC levert een prachtige bijdrage door verhalen te schrijven over uw ervaringen, kennis, leuke en soms ook verdrietige belevenissen met uw hond. De redactie nodigt u van harte uit om deze belevenissen met ons en de andere lezers te delen en beeldend te maken door middel van foto's en illustraties.

Nieuw in 2016
Show, gezondheid en jachtuitslagen worden in het vervolg beknopt in de Koerier vermeld. De uitgebreide uitslagen worden in een compleet jaar-bewaar exemplaar vermeld. Een mooi naslagwerk om te bewaren!

Inzending van stukken
Stuur uw verhaal op vergezeld met mooie foto's aan de redactie.
Probeer u te beperken tot één A4 aan tekst inclusief foto's. Langere stukken probeert de redactie te comprimeren tot een pagina. Mocht dit niet lukken dan maken we meer ruimte.
Voor de rubriek ‘overleden’ mag de tekst ongeveer een half A4 zijn, met een mooie foto van uw hond.
De redactie verzoekt u om de tekst zonder opmaak aan te leveren (in de Koerier wordt lettertype Verdana gebruikt met een tekengrootte 9) en foto's (van minimale grootte 1,5 Mb) als losse bijlagen te verzenden. Vergeet niet om de stamboom- én roepnaam van de hond te vermelden bij uw inzending! Het emailadres is redactie@frc-nl.com
Indien de bestanden te groot zijn om met mail te versturen, gebruik dan het gratis www.wetransfer.com.

De redactie kan aanleiding hebben om ingezonden artikelen in te korten of te wijzigen. Hierover zal altijd overleg zijn met de schrijver / inzender van de betreffende kopij. Kan er geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de redactie besluiten om het artikel niet te plaatsen. De schrijver / inzender heeft het recht de kopij in te trekken.

Leden van de redactiecommissie

Voorzitter

Mw. Saskia Moonen
06-20557695

Redactie lid

Mw. Leonie Doeve
06-50522337

Redactie lid

Mw. Mirjam Janson
06-11180780

Redactie lid

Dhr. Andre van de Kamp
06-22451812