De FRC maakt het verschil

WAT DOET DE FRC OM DE FLATCOAT GEZOND TE HOUDEN?

 • Strikte naleving van het strenge Verenigingsfokreglement van de FRC. Fokkers die zich hier niet aan houden worden gesanctioneerd. Bij een 2e misstap binnen 3 jaar volgt ontzetting uit het lidmaatschap voor 3 jaar.
  • Eisen aan fokdieren: Een verplichte uitslag van het onderzoek naar PL, HD en oogafwijkingen conform het FRC Verenigingsfokreglement.
  • Risico’s: Bij het vermoeden van een gezondheids of gedragsrisico bij een gepland nest wordt de fokker geïnformeerd en geadviseerd (b.v. epilepsie, hartafwijkingen, ongewenste eigenschappen). De bevestigingsbrief van het fokplan met eventuele opmerkingen van de FRC ligt bij de fokker ter inzage.
  • Inteelt: Aan de fokker wordt de mate van inteelt (inteeltcoëfficiënt) van een gepland nest aangegeven. In de database ZooEasy staat de inteeltcoëfficiënt van iedere hond afzonderlijk vermeldt.
  • Eisen aan nakomelingen: Beoordeling op 7 weken op aanleg/gedrag (puppytest) en beoordeling op ongeveer 1½ jaar maar vóór het 3e jaar op exterieur en op aanleg/gedrag (Fokdagtest).
 • Kanker: Ondersteuning van DNA onderzoek naar het gen of de genen die verantwoordelijk zijn voor Kanker (Maligne Histiocytose/Histiocytair Sarcoom) met als doel het ontwikkelen van een DNA test zodat we in de toekomst met een gericht fokbeleid de sterfte als gevolg van deze vorm van kanker terug kunnen dringen. Het onderzoek door binnen en buitenlandse universiteiten en onderzoeksinstituten loopt al langer maar vanaf 2003 vindt (gestimuleerd door de FRC) ondersteuning plaats door Flatcoat eigenaren middels het aanleveren van bloed voor DNA van lijders en gezonde veteranen en van tumorweefsel van lijders. Daarnaast vindt financiële ondersteuning door de FRC plaats. Ongeveer 10 % van de Flatcoats overlijdt rond 8 jaar aan deze ziekte.
 • Patella Luxatie: Ondersteuning van DNA onderzoek naar het gen of de genen die verantwoordelijk zijn voor Patella Luxatie met als doel het ontwikkelen van een DNA test zodat we in de toekomst met een gericht fokbeleid PL terug kunnen dringen. Het onderzoek loopt vanaf 2005. Ondersteuning vindt plaats (georganiseerd door de FRC) door Flatcoat eigenaren middels het aanleveren van bloed voor DNA van hiervoor geselecteerde honden met en zonder PL. Daarnaast vindt financiële ondersteuning door de FRC plaats. Ongeveer 80% van de Flatcoats heeft géén Patella Luxatie. Rond 18% heeft PL graad 1 (zonder klachten) en rond 2% heeft PL graad 2 (met klachten/geopereerd).

 

DOOR LID TE WORDEN VAN DE FLATCOATED RETRIEVER CLUB HELPT U MEE AAN EEN GEZONDE TOEKOMST VOOR DE FLATCOATED RETRIEVER.