DILATERENDE CARDIOMYOPATHIE, EEN HARTAANDOENING

Stand van zaken maart 2012

 

Wat is dilaterende cardiomyopathie (DCM)
Wanneer een hond DCM heeft, is de hartspier niet meer in staat om met voldoende kracht en snelheid samen te trekken. Hierdoor zal het hart minder goed bloed kunnen pompen en treden krachtige compensatiemechanismen op. Op termijn leidt dit tot hartfalen, vocht in de buik of longen en overlijden.
Wanneer een hond lijdt aan dilaterende cardiomyopathie is het mogelijk dat er duidelijke symptomen van DCM waarneembaar zijn, die aanleiding geven tot onderzoek. Sloomheid/verminderde conditie, flauwvallen, benauwdheid en hoesten kunnen gezien worden. Maar ook symptomen als afgenomen weerstand, eetlust of conditie kúnnen duiden op DCM. Het is echter ook mogelijk dat een eigenaar géén klachten waarneemt, tot de hond plotseling en onverwachts overlijdt aan een hartstilstand. Dit verschijnsel is zeer bekend bij de Dobermann, waar enkele tientallen procenten van de honden met DCM als éérste symptoom 'plotseling dood neervallen' hebben.

De DCM werkgroep
Nadat in 2009 enkele meldingen werden gedaan van Flatcoateds die (over)leden aan DCM, is gedurende het jaar 2010 geïnventariseerd in welke mate hartproblemen voorkomen binnen het ras. Naar aanleiding van de resultaten van deze inventarisatie van het aantal hartproblemen / DCM meldingen, heeft de Begeleidingscommissie in 2011 de DCM werkgroep in het leven geroepen. De opdracht van de werkgroep is het ondersteunen van de BC middels het voortzetten en ordenen van de inventarisatie/meldingen, om zo meer inzicht te krijgen in de grootte van het probleem en mogelijke verbanden. Cardioloog Niek Beijerink (tegenwoordig werkzaam aan de Universiteitskliniek te Sydney, Australië) heeft aangeboden desgewenst de werkgroep te adviseren. Ook cardioloog Viktor Szatmári (Universiteits Kliniek Gezelschapsdieren - UKG) heeft zijn medewerking toegezegd. Vanzelfsprekend maakt de werkgroep graag gebruik van de kennis en ervaring van deze specialisten.

De resultaten tot dusver zijn aanleiding om aandacht te blijven houden voor deze problematiek. Inventarisatie tot nu toe heeft geleid tot 46 officiële meldingen van hartafwijkingen,dit betreft honden geboren vanaf het jaar 1992 tot heden. Er zijn momenteel 22 Flatcoated Retrievers met diagnose DCM bij de BC gemeld, waarvan de helft in 2009 of later. Tevens werd duidelijk dat DCM bij de Flatcoated Retriever niet altijd wordt herkend: bij benauwdheid wordt (begrijpelijkerwijze) binnen ons ras veelal snel gedacht aan 'uitzaaiingen in de longen', eerder dan benauwdheid als gevolg van hartfalen. Bij de DCM-meldingen is in zes gevallen sprake van ouder/kind en/of (half)broer/(half)zus relaties. Uit de meldingen tot dusver zijn geen eenduidige conclusies te trekken: in een aantal lijnen komt het meerdere keren voor, maar de gemelde Flatcoateds met DCM komen uit diverse lijnen.

Nog steeds zijn álle meldingen van hartafwijkingen, ook als de betreffende hond al vele jaren geleden overleed en eveneens als er geen specialistisch onderzoek heeft plaats gevonden, zeer welkom t.b.v. de inventarisatie. Het meldingsformulier treft u op de website van de FRC, maar ook in deze Koerier. Ook meldingen t.a.v. hartscreenings met een positief resultaat zijn van grote waarde voor de inventarisatie!
Melding doen van ziekte of overlijden betekent zéker niet dat de fokker in een kwaad daglicht wordt gesteld, integendeel. Het stelt de rasvereniging (fokkers en andere liefhebbers) in de gelegenheid te inventariseren, zich op grond daarvan deskundig te laten adviseren en zo te leren van ervaringen.
 

Wij blijven ons graag (met u) in zetten voor dit heerlijke ras van levensgenieters, die het verdient dit lang en volop te kunnen doen!

DCM werkgroep

Indien u meer wilt weten over DCM bij de Flatcoated Retriever, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Begeleidingscommissie, mevrouw Elly van Gent. Zie voor contactgegevens het colofon voor in deze Koerier.

Specialist Cardiologie te Nederland is:
Viktor Szatmári
Universiteitskliniek Gezelschapsdieren Utrecht
Yalelaan 108
3584 CM Utrecht
Afspreken en algemeen informatienummer: 030 - 253 9411. Onderzoek en behandeling van het hart op verwijzing van een dierenarts wordt vergoed door dieren ziektekostenverzekeringen als Petplan en Dier & Zorg, zie polisvoorwaarden.