Fairfok - voortgangsrapportage

Brief aan de verenigingen aangesloten bij de Raad van Beheer:

In november 2014 heeft de Raad van Beheer samen met andere partijen uit de sector het projectplan 'Fairfok' aan de staatssecretaris aangeboden. In dit projectplan is een groot aantal maatregelen geformuleerd die met elkaar moeten resulteren in het verbeteren en borgen van de gezondheid, het welzijn en het sociaal gedrag van honden in Nederland.

Onlangs heeft de Raad van Beheer tezamen met de andere betrokken partijen een voortgangsrapportage opgesteld. Deze voortgangsrapportage vindt u op onze website: https://www.houdenvanhonden.nl/gezond-fokken-met-fairfok/plan-fairfok 

Het ministerie van Economische Zaken is voornemens om aan deze voortgangsrapportage te refereren in een welzijnsbrief aan de Tweede Kamer. Wanneer deze brief aan de Tweede Kamer verzonden wordt, is op dit moment nog niet duidelijk. Een formele overhandiging van de voortgangsrapportage aan de staatssecretaris of aan leden van de Tweede Kamer is niet voorzien.

 

april 2016