Nieuw Fokkerijformulier beschikbaar

De laatste versie van deFokkerijformulieren (versie april 2015) is beschikbaar.
Gelieve de oude versie NIET meer te gebruiken.

De laatste versie van de Fokkerijformulieren (excelbestand) is te vinden bij de BC-formulieren.