PUBLICATIE IN DE KOERIER VAN OOGUITSLAGEN, ECTOPISCHE CILIE

Van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied ontvangt de FRC regelmatig bestanden met gezondheids(oog)uitslagen.

Bij publicatie van de ooguitslagen in de Koerier wordt het er sinds Koerier 3 van 2012 bij vermeld als er volgens deze bestanden naast distichiasis ook sprake is van de aanwezigheid van ectopische cilie. Naar aanleiding van vragen hierover heeft de BC contact opgenomen met dr. Stades, NL-oogspecialist, dipl. ECVO. Daaruit kwam naar voren dat er geen eenduidigheid is in de vermelding op het formulier waarop wordt aangegeven: “distichiasis/ectopische cilie”. Sommige artsen streepten “ectopische cilie” door, anderen lieten het staan, ook als de hond het niet had. 
Op het congres van de ECVO specialisten in Barcelona, half mei, is nu besloten dat het item ectopische cilie niet meer zal worden doorgestreept op het onderzoeksformulier als de hond het niet heeft. Het betreft eenzelfde aandoening, alleen de locatie van de haartjes is anders. In het geval dat de hond wel ectopische cilie heeft zal elders op het formulier de locatie en andere details hierover worden aangegeven. In de Koerier zal daarom uitsluitend worden vermeld: “distichiasis vrij of niet vrij”.

De Begeleidingscommissie