UITTREKSEL UIT DE BRIEF VAN Dr. F.C. STADES

betreffende de herbeoordeling door het oogpanel van zeer atypische retinopatie op basis van ontsteking, dan wel (asymmetrische) PRA.

Deze brief is op 14 December 2009 verzonden aan het bestuur van de FRC t.a.v. Mevrouw A. Nobel-Vos 
en cc aan RVB-GGW, Oogpanel,. Mevr. Winter. Om privacy redenen zijn de uitslagen van een aantal honden die ook in deze brief vermeld zijn weggelaten.  In Nieuwsbrief 14 van 2009 en Koerier 1 van 2010 zal de brief in zijn geheel worden gepubliceerd.

Geacht Bestuur,

Naar aanleiding van de ERG-oogonderzoeken door het Nederlandse oogpanel en later van de Zweedse Collegae Ekesten en Narfström bij Flatcoats met een zeer atypische retinopatie op basis van ontsteking, dan wel (asymmetrische) PRA het volgende.

Sinds 2001 werden onderstaande Flatcoated Retrievers door het NL-ECVO oogpanel te Utrecht beoordeeld:

Naam hond 

geb. datum

reg. no.

form. no.

Onderzoeks

datum

Eindoordeel

O’Flanagan Kaffekask  

19-05-05

NL-2595441

50129

26-08-2008

PRA-NV

 

 

 

 

10-07-2008

NV PRA- Gut

 

 

 

 

30-06-2007

VV Gutteling: Geen tekenen van Chorioretinitis littekens

Starworkers Dancer in the Dark

22-11-2002

NL-2447999

50131

26-08-2008

Cataract-NV + Asymm ret deg.

 

 

 

 

21-01-2006

Gutteling: OD totale atrofie, OS geheel normaal

Quills Black Peter Pike 

29-03-2001

SW-2375376

50144

29-01-2009

PRA-NV; distichiasis-NV (dunne retina vaten, bleke papil, obstakelproef in duister: pos)

 

 

 

 

17-12-2007 

VV

 

 

 

 

05-01-2009

dunne retina vaten


Op grond van de zeer afwijkende oude chorioretinitis verschijnselen-littekens, eindigend in een éénzijdig of beiderzijds volledig geatrofieerd fundusbeeld werd uiteindelijk geoordeeld (mede na overleg met Prof. Greg Acland van Optigen, USA) dat de honden met het beiderzijdse beeld mogelijk leden aan een asymmetrische vorm van PRA. De eigenaar werd geadviseerd, indien mogelijk de honden te laten ERG-testen door Prof. Kristina Narfström dan wel Prof. Björn Ekesten in Zweden, daar ook daar een aantal gevallen met identieke verschijnselen waren gezien.

Door Prof. Ekesten werden 4 honden onderzocht: 
O’Flanagan Kaffekask,  Starworkers Dancer in the Dark, Quills Black Peter Pike (eerder door het NL-Panel waren gezien) en Cosmic Cover’s Mac Magical. Van Starworkers Dancer in the Dark werd geen ERG gemaakt, maar alleen klinisch onderzocht.
Ekesten komt tot de conclusie dat O’Flanagan Kaffekask,  Starworkers Dancer in the Dark en Cosmic Cover’s Mac Magical moeten worden gediagnosticeerd als een op zich niet erfelijke retinopathie, met een abnormale immuun respons op externe stimuli (viraal, bacterieel, rikettsia, mycose, protozoa of parasitaire [m.n. toxacara = spoelworm] grondslag), mogelijk met een erfelijke grondslag.
Quills Black Peter Pike had wel een ernstig afwijkend staaf-kegel respons ERG, niet typisch voor PRA, maar zonder aanwijzingen van chorioretinis en werd gediagnosticeerd als: retina atrophie, waarbij het onbekend is of er een genetische oorzaak aan ten grondslag ligt.

Prof. Narfström heeft in de periode 2008-2009 23 Flat Coats onderzocht, waarvan 5 honden (4-8 jaar oud) eenzijdige, en 4 honden beiderzijdse verschijnselen van Chorioretinitis hadden.
Ook zij komt tot de conclusie dat de ERG uitslagen niet passen bij PRA en dat de afwijkingen moeten worden geweten aan littekens van Chorioretinitis, vermoedelijk op basis van Toxacara infecties, mogelijk met een immuun component.
Daarnaast is zij teruggegaan in haar oude materiaal en heeft daar bij 3 Flatcoats gevonden, die wel de typische verschijnselen van PRA vertoonden. Samenvattend stelt zij dat het hier waarschijnlijk tenminste twee ziektebeelden betreft, namelijk een retinopatie, vermoedelijk op parasitaire basis met een immuun probleem en een vorm van PRA.

Op grond van het voorgaande lijkt het dan ook gerechtvaardigd enkele eerdere Paneluitslagen te wijzigen, n.l. van O’Flanagan Kaffekask en Starworkers Dancer in the Dark in: retinopathie. Daarbij moet echter wel worden aangetekend dat deze honden een zeer merkwaardige immuunrespons vertonen op externe prikkels, zij eenzijdig of beiderzijds blind zijn en het zeer de vraag is of het verstandig is dergelijke honden in te zetten voor de fokkerij. De Panelleden zullen bij hun volgende oogonderzoeken rekening houden. Overigens is er geen verklaring voor het cataract van Starworkers Dancer in the Dark. Prof. Ekesten adviseert verder onderzoek om de oorzaak te achterhalen.

Voor de overige honden lijken onvoldoende gronden aanwezig om de uitslag NV voor erfelijke retina degeneratie te wijzigen, alhoewel de ERG uitslagen bij Quills Black Peter Pike niet geheel typisch zijn.

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groeten,
    

Dr. F.C. Stades


TOELICHTING OP DE BRIEF VAN Dr. F. C. STADES dd 14 december 2009
Het blijkt dat er vragen rijzen die de Begeleidingscomissie graag wil toelichten:


Tekst uit de brief van Dr. Stades:
Door Prof. Ekesten werden 4 honden onderzocht: O’Flanagan Kaffekask, Starworkers Dancer in the Dark, Quills Black Peter Pike (eerder door het NL-Panel waren gezien) en Cosmic Cover’s Mac Magical. Van Starworkers Dancer in the Dark werd geen ERG gemaakt, maar alleen klinisch onderzocht.
Ekesten komt tot de conclusie dat O’Flanagan Kaffekask, Starworkers Dancer in the Dark en Cosmic Cover’s Mac Magical moeten worden gediagnosticeerd als een op zich niet erfelijke retinopathie, met een abnormale immuun respons op externe stimuli (viraal,bacterieel, rikettsia, mycose, protozoa of parasitaire [m.n. toxacara = spoelworm] grondslag), mogelijk met een erfelijke grondslag. Quills Black Peter Pike had wel een ernstig afwijkend staaf-kegel respons ERG, niet typisch voor PRA, maar zonder aanwijzingen van chorioretinis en werd gediagnosticeerd als: retina atrophie,waarbij het onbekend is of er een genetische oorzaak aan ten grondslag ligt.


De Begeleidingscommissie wil benadrukken dat, hoewel er nu geen sprake meer is van PRA, er toch rekening gehouden moet worden met een mogelijke erfelijke grondslag bij de oogaandoening van de betreffende honden. Indien er gefokt gaat worden met nakomelingen zal men hier deze constatering wel moeten laten meewegen.

Met vriendelijke groet,


Elly van Gent
BC FRC