VERENIGINGSFOKREGLEMENT Concept, versie 22-5-2013 voor de ALV, agenda punt 13.


Het Concept Verenigingsfokreglement is op 5 maart ingediend bij de Raad van Beheer.

Hierop is een aantal aanmerkingen gekomen die inmiddels zijn verwerkt en vervolgens als versie 19-4-2013 is ingediend bij de Raad van Beheer. 

Op de Fokkerijvergadering van 22-5-2013 is besloten de bijdrage aan het Gezondheidsfonds van € 2,50 per pup en per dekking van de reu weer te verhogen naar € 5,-. Dit betekent opnieuw een wijziging, nl. van art. 2.11.c en d. 

Dit Concept Verenigingsfokreglement versie 22-5-2013 wordt voorgelegd aan de ALV op 7 juni a.s. en zal, na goedkeuring door de ALV, samen met de concept notulen, aan de Raad van Beheer worden verzonden