FRC Fokkers nieuws

VERENIGINGSFOKREGLEMENT Concept, versie 22-5-2013 voor de ALV, agenda punt 13.


Het Concept Verenigingsfokreglement is op 5 maart ingediend bij de Raad van Beheer.

Hierop is een aantal aanmerkingen gekomen die inmiddels zijn verwerkt en vervolgens als versie 19-4-2013 is ingediend bij de Raad van Beheer. 

Op de Fokkerijvergadering van 22-5-2013 is besloten de bijdrage aan het Gezondheidsfonds van € 2,50 per pup en per dekking van de reu weer te verhogen naar € 5,-. Dit betekent opnieuw een wijziging, nl. van art. 2.11.c en d. 

UITTREKSEL UIT DE BRIEF VAN Dr. F.C. STADES

betreffende de herbeoordeling door het oogpanel van zeer atypische retinopatie op basis van ontsteking, dan wel (asymmetrische) PRA.

Deze brief is op 14 December 2009 verzonden aan het bestuur van de FRC t.a.v. Mevrouw A. Nobel-Vos 
en cc aan RVB-GGW, Oogpanel,. Mevr. Winter. Om privacy redenen zijn de uitslagen van een aantal honden die ook in deze brief vermeld zijn weggelaten.  In Nieuwsbrief 14 van 2009 en Koerier 1 van 2010 zal de brief in zijn geheel worden gepubliceerd.

Geacht Bestuur,

Pagina's