Formulieren FRC database

De database van de FRC, ZooEasy, is een digitaal archief waarin inmiddels de gegevens van duizenden Flatcoats zijn opgeslagen. Het vullen en aanpassen van de database is een continu proces waarbij een team van vrijwilligers is betrokken. Alle opgeslagen gegevens zijn tevoren gecontroleerd, dan wel ingelezen vanuit de gegevens van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied. Voor het compleet maken van de database hebben we ook hulp van de gebruikers nodig. Vooral fokkers beschikken over een schat aan informatie van door hen gefokte honden. We ontvangen uw gegevens graag via een mailtje aan mutatie@frc-nl.com  of secretariaatbc@frc-nl.com.

Zowel FRC leden als niet leden kunnen de database raadplegen. ZooEasy kent een Leesaccount en een Fokkersaccount.

Wat is een leesaccount? Een leesaccount is bestemd voor zowel FRC leden als niet leden en biedt de mogelijkheid om gegevens van honden te raadplegen zoals stamboom, gezondheidsuitslagen, nakomelingen, inteelt en verwantschapsberekeningen, resultaten shows, proeven en testen, foto’s, etc. Voor leden is het leesaccount gratis. Niet leden betalen hiervoor een eenmalige bijdrage van € 15,-

Aanvragen van een leesaccount: Dit kan per email worden gedaan bij het secretariaat van de Begeleidingscommissie, e-mail: zooeasy@frc-nl.com onder vermelding van ‘Aanvraag ZooEasy leesaccount’, uw naam, emailadres en eventueel uw lidmaatschap nummer van de FRC. Aanvragers ontvangen een emailbericht met inloggegevens en een korte instructie voor gebruik.

Niet leden dienen het bedrag van €15,00 tegelijk met de aanvraag over te maken op rekeningnummer: NL72RABO0175854521 t.n.v. Flatcoated Retriever Club BC onder vermelding van  ‘ZooEasy leesaccount’ en naam. Na ontvangst van de betaling wordt een emailbericht met inloggegevens en een korte instructie voor gebruik verzonden.

Leesaccounts die niet (meer) gebruikt worden, worden na 1 jaar automatisch verwijderd.

Wat is een fokkersaccount? Een fokkersaccount is bestemd voor FRC leden die een leesaccount hebben en biedt de mogelijkheid om allerlei persoonlijke gegevens van eigen honden te noteren en in te scannen zonder dat anderen deze kunnen inzien. Ook beheerders of ICT medewerkers hebben geen toegang, het is dus echt van u. In de  pagina ‘bijlagen’ kunt u zelf uw eigen documenten uploaden. Dit kan bv. zijn een kopie van de stamboom, eigendomsbewijs, gezondheidsuitslagen, maar ook uitslagen van DNA, de titer van de Rabies, uw fokkerijformulieren etc. Op deze manier kan er niets verloren gaan en bouwt u zelf een mooi digitaal archief op. Een Fokkersaccount is niet alleen voor fokkers. Ieder FRC lid dat digitaal gegevens van honden wil bewaren kan dit aanvragen. 

Leden betalen hiervoor een eenmalige bijdrage van € 25,-. U ontvangt hiervoor een rekening.

LET OP!  Als u het abonnement op het Fokkersaccount opzegt, worden al uw ingevoerde privé gegevens helaas gewist.

Aanvragen van een fokkersaccount voor leden: Dit kan per email worden gedaan bij het secretariaat van de Begeleidingscommissie, e-mail: zooeasy@frc-nl.com onder vermelding van ‘Aanvraag ZooEasy fokkersaccount’, uw naam, emailadres en uw lidmaatschap nummer van de FRC. Aanvragers dienen het bedrag van €25,00 tegelijk met de aanvraag over te maken op rekeningnummer: NL72RABO0175854521 t.n.v. Flatcoated Retriever Club BC onder vermelding van  ‘ZooEasy fokkersaccount’ en naam. Na ontvangst van de betaling wordt een emailbericht met inloggegevens en een korte instructie voor gebruik verzonden.

Opzeggen van een leesaccount en een fokkersaccount: Dit kan per email worden gedaan bij het secretariaat van de Begeleidingscommissie, e-mail: zooeasy@frc-nl.com of via secretariaatbc@frc-nl.com .

Hoe levert u gegevens voor ZooEasy aan: Zowel leden als niet leden kunnen gegevens van hun hond(en) aanleveren via emailadres: mutatie@frc-nl.com  of via secretariaatbc@frc-nl.com .

Wilt u in ieder geval vermelden:
1) Naam van de verzoeker van de aanvulling/aanpassing
2) Stamboomnummer van de hond
3) Stamboomnaam van de hond en de roepnaam
4) De in ZooEasy in te voeren gegevens

5) Bewijs waaruit de juistheid van de gegevens blijkt bijv. scan van gezondheidsuitslag of stamboom.

En…..Er staan veel honden in de data base die lang geleden zijn overleden maar de datum hiervan ontbreekt. Een kort mailtje met de stamboomnaam van de hond en de overlijdensdatum is voldoende om dit aan te vullen