Overzicht procedure rondom het fokken van een nest, checklist

CHECKLIST
PROCEDURE RONDOM HET FOKKEN VAN EEN NEST (zie ook de uitgebreide procedurelijst)
1. INDIENEN FOKPLAN
- Voor de eerste van iedere maand het volledig ingevulde Fokkerijformulier indienen bij de Begeleidingscommissie, e-mail: secretariaatbc@frc-nl.com.
- Binnen een week na de 21 ste van deze maand ontvangt u schriftelijk bericht van de BC, het geplande nest komt op de nestenlijst op de website van de FRC.
 
MEESTUREN  Van beide ouderdieren:
Kijk indien mogelijk of deze volgende gegevens in ZooEasy staan:
- Volledige Stamboom (3 generaties)
- HD uitslag, PL uitslag en een recente uitslag oogonderzoek 
- Eventueel de uitslag van overige onderzoeken. 
- Werkuitslagen, minimaal KNJV C diploma of Clubcertificaat C, Retrievertest, indien aanwezig.\
- 2 showuitslagen waarbij minimaal een ZG kwalificatie is behaald, indien aanwezig. 
- Kopie van de in ZooEasy ontbrekende gegevens
Indien u geen ZooEasy leesaccount heeft, neem dan contact op met het secretariaat. U hoort welke gegevens ontbreken en welke u dient door te sturen.
 
N.B. IS ER DNA VAN REU EN TEEF??(dat is het probleem van de fokker, daar doen wij niets mee)
2. NA DE DEKKING 
- Dekbericht naar het secretariaat BC sturen.
“ letop dat op de dekdatum er een geldige oog uitslag aanwezig is van zowel reu als teef”
- Digitaal aangifte doen van de dekking bij de Raad van Beheer. Account aanmaken via https:www.houdenvanhonden.nl 
- Indien nodig DNA afname regelen voor de ouderdieren
 
3. NA DE GEBOORTE  
- Meteen het geboortebericht in het FRC Fokkerijformulier invullen, opslaan en naar het secretariaat BC sturen. 
- Binnen tien dagen geboorteaangifte indienen bij Raad van Beheer en betalen. 
 
4. NA 5 WEKEN
- Tussen de vijfde en de achtste week worden de pups gechipt, DNA afgenomen en krijgen ze hun naam die gekoppeld is aan de chip.
Alle pups staan nu op naam van de fokker geregistreerd
- Na het chippen alle pups aanmelden bij de databank voor honden: www.databankhonden.nl 
- Puppytest door de FRC testers is rond de zevende week.  
 
5. NA HET VERDELEN VAN DE PUPS
- Op het Fokkerij formulier het ‘Puppytest nestkenmerk’ , ‘Namen pups en nieuwe eigenaren en eventueel het  ‘Meldingsformulier problemen’ invullen en naar de BC sturen. 
- Het koopcontract verder compleet maken en afdrukken. 
- Formulier ‘Aanmelding Introductielid’ invullen voor eigenaren die geen FRC lid zijn, laten ondertekenen en naar de ledenadministratie sturen. 
- Puppykopers informeren over de fokdag. Uitnodiging Fokdag volgt na 1 ½ jaar.
 
6. ALS DE PUPS ZIJN UITGEVLOGEN
- De pup moet door de nieuwe eigenaar opnieuw bij de data bank worden aangemeld met de gegevens van de nieuwe eigenaar en hiervoor moet weer worden betaald. De pup staat nu geregistreerd op de naam van de eigenaar. 
- De nest afdracht van  € 75,-  en de bijdrage aan het gezondheidsonderzoek binnen 3 maanden overmaken op de Raborekening van de BC  
Rekeningnummer  NL 72 RABO 0175 8545 21 t.n.v Flatcoated Retriever Club BC    
 
 
FRC BC 2016