bestuur

FRC Bestuur weer op volle sterkte

2017-bestuur-op-volle-sterkte

Op vrijdag 8 september is het bestuur van de FRC bijeen geweest in een nieuwe (interim) samenstelling. Voor Saskia Moonen en Jolande Luyer-Poppe was het al de tweede keer dat ze als nieuwe bestuursleden bij de bestuursvergadering aanwezig waren. Sinds vrijdag is het bestuur ook uitgebreid met een nieuwe interim voorzitter. Ad Ordelman gaat deze rol invullen.

Ad heeft als voorzitter van de werkgroep organisatiestructuur mede vormgegeven ...

Organisatiestructuur Update

Tijdens de ALV van 2 juni jl heeft Ad Ordelman een presentatie gegeven over de ontwikkelingen binnen de werkgroep Organisatiestructuur. Er is een voorstel gedaan inzake een structuurwijziging van de organisatie van de FRC en gesproken over wenselijke veranderingen met betrekking tot cultuur en communicatie. De ALV heeft het bestuur de opdracht gegeven met de implementatie van dit voorstel te beginnen. Er is vanaf begin juni tot op heden niet veel nieuws gecommuniceerd over de voortgang. Die zijn er echter wel degelijk.

De FRC is op zoek naar jou!

Ben jij een enthousiaste leider, die mensen kan verbinden en verbonden kan houden?

Dan is de Flatcoated Retriever Club op zoek naar jou. De FRC is op zoek naar een enthousiaste man/vrouw die op korte termijn en op vrijwillige basis het voorzitterschap van de FRC op zich wil nemen.

Lees verder voor het profiel en functie-eisen.

Terugkoppeling ALV 28 oktober 2016

Op vrijdagavond 28 oktober heeft de ALV plaatsgevonden naar aanleiding van het aftreden van de gehele Jachtcommissie.
Tijdens het agendapunt “Forumgesprek” konden de leden uit de zaal vragen stellen aan het Bestuur en de voormalige JC. Sijkje Winter gaf namens het Bestuur een inleiding en Johan van Middelaar namens de voormalige JC.  De inhoud van ...

bestuursmededeling

In verband met de extra ALV van vrijdag 28 oktober aanstaande, zal de Koerier – eerder dan gepland - bij u in de brievenbus liggen. U ontvangt de Koerier rond 14 oktober aanstaande. In deze Koerier treft u o.a. informatie aan over de ALV.
De ALV vindt plaats in Sporthal de Camp te Woudenberg.
Zaal open 19.30 uur. Start 20.00 uur.

Pagina's