Werkwijze bij het fokken, indienen formulieren, bevestigingsbrief

FORMULIEREN

Alle benodigde en meest recente formulieren kunt u downloaden van de website, zie onder www.flatcoatedretrieverclub.nl
Contact --> Formulieren --> Formulieren Begeleidingscommissie 

Let op! Op het moment van de dekking moet van beide ouderdieren een geldige ooguitslag aanwezig zijn. Een ooguitslag is 1 jaar geldig

 

EIGENAAR DEKREU EN FOKKER ZIJN BEIDEN FRC LID

Verenigingsfokreglement FRC

Art. 2.8.c.

De fokker is verplicht elke voorgenomen dekking uiterlijk 3 weken vóór een BC-vergadering op het daarvoor bestemde fokkerij- formulier in te dienen, waarbij de vereiste (gezondheids)gegevens dienen te worden overlegd. Fokaanvragen/meldingen van een voorgenomen dekking die niet binnen 3 weken voor de BC vergadering zijn ontvangen door het secretariaat van de BC zullen behandeld worden op de daarop volgende BC vergadering.
Reeds ingediende Fokaanvragen/meldingen van teven die loops worden vóórdat behandeling op de eerstvolgende BC vergadering heeft plaats kunnen vinden zullen tussendoor met spoed door de BC worden behandeld.
Na goedkeuring zal het geplande nest zo spoedig als mogelijk is op de nestenlijst op de website van de FRC worden geplaatst.

NB:

 • De fokker controleert in ZooEasy wat er aan gegevens van reu en teef bekend is. Indien hij niet de beschikking heeft over ZooEasy informeert hij hiernaar bij het secretariaat van de BC
 • De fokker dient het volledig ingevulde fokkerijformulier in bij het secretariaat van de BC samen met kopieeën van ontbrekende uitslagen.
 • De dekreueigenaar hoeft niets in te dienen.
 • Na beoordeling door de BC ontvangen Fokker en Dekreueigenaar een bevestigingsbrief van het fokplan. Indien nodig neemt de BC tevoren contact op met de fokker.

 

EIGENAAR DEKREU IS FRC LID EN FOKKER NIET

Verenigingsfokreglement FRC

Art 4.7.

Indien de eigenaar van de teef geen lid is van de FRC, maar wel in Nederland woonachtig is, is de eigenaar van de dekreu, die wel lid is van de FRC, verplicht deze dekking te melden bij de BC FRC. De eigenaar van de dekreu dient er tevens zorg voor te dragen dat de teef op het moment van dekking voldoet aan hetgeen is gesteld in artikel 2, 3, 4 en 5 van dit VFR. De eigenaar van de dekreu dient dit aan te tonen door een kopie van de betreffende uitslagen aan het secretariaat van de BC FRC te sturen.

NB:

 • De Dekreueigenaar controleert in ZooEasy wat er aan gegevens van reu en teef bekend is. Indien hij niet de beschikking heeft over ZooEasy informeert hij hiernaar bij het secretariaat van de BC.
 • De Dekreueigenaar dient het volledig ingevulde formulier “Melding dekking buiten FRC” in samen met kopieeën van ontbrekende uitslagen.
 • De eigenaar van de teef die geen FRC lid is hoeft niets in te dienen.

 

FOKKER IS FRC LID EN EIGENAAR DEKREU NIET

Verenigingsfokreglement FRC

Art. 2.8.c.           

De fokker is verplicht elke voorgenomen dekking uiterlijk 3 weken vóór een BC-vergadering op het daarvoor bestemde fokkerij- formulier in te dienen, waarbij de vereiste (gezondheids)gegevens dienen te worden overlegd. Fokaanvragen/meldingen van een voorgenomen dekking die niet binnen 3 weken voor de BC vergadering zijn ontvangen door het secretariaat van de BC zullen behandeld worden op de daarop volgende BC vergadering.
Reeds ingediende Fokaanvragen/meldingen van teven die loops worden vóórdat behandeling op de eerstvolgende BC vergadering heeft plaats kunnen vinden zullen tussendoor met spoed door de BC worden behandeld.
Na goedkeuring zal het geplande nest zo spoedig als mogelijk is op de nestenlijst op de website van de FRC worden geplaatst.

NB:

 • De fokker controleert in ZooEasy wat er aan gegevens van reu en teef bekend is. Indien hij niet de beschikking heeft over ZooEasy informeert hij hiernaar bij het secretariaat van de BC
 • De fokker dient het volledig ingevulde fokkerijformulier in samen met kopieeën van ontbrekende uitslagen.
 • De dekreueigenaar hoeft niets in te dienen.
 • Na beoordeling door de BC ontvangen Fokker en Dekreueigenaar een bevestigingsbrief van het fokplan. Indien nodig neemt de BC tevoren contact op met de fokker.
Verenigingsfokreglement FRC

Art. 2.6.

Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding wil gebruiken dan dient deze dekreu te voldoen aan de eisen die voor dekreuen in dat betreffende land gesteld worden. De controle of de dekreu aan de eisen van dit VFR voldoet is een verantwoordelijkheid van de fokker.